Polityka prywatności bedeni.denicler.eu

Niniejszy strona internetowa („Serwis”) jest obsługiwana przez DCG S.A. z siedzibą w Warszawie (04- 907), przy ul. Bystrzyckiej 81A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285675, NIP 1130015696, REGON 01251364100000 („Administrator”).

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.

§1. Definicje

 1. Administrator – oznacza DCG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (04-907), przy ul. Bystrzyckiej 81A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285675, NIP 1130015696, REGON 01251364100000, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach): www.bedeni.denicler.eu.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2. Przewarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem Serwisu.
 2. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia) przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub uzyskane podczas subskrybowania newslettera, rejestracji w Serwisie, zamawiania katalogów itp.
 3. Uczestnik, wprowadzając swoje dane osobowe do Serwisu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu, w jakim zostały powierzone Administratorowi przez Użytkownika, tj. dostarczania informacji i materiałów promocyjnych na temat produktów marki Deni Cler, w tym informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej, realizacji umowy pomiędzy stronami lub rozpatrywania wniosków Użytkownika.
 4. Informacje i materiały promocyjne od Administratora Użytkownik otrzymuje jedynie pod warunkiem, że została wybrana taka opcja. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji i materiałów promocyjnych od Administratora, za pośrednictwem odnośnika umożliwiającego rezygnację z danej usługi, umieszczonego w danym materiale lub kontaktując się z Administratorem pod adresem podanym powyżej.
 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik może w każdym momencie wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie danych osobowych. Ponadto, Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich przeglądania oraz/lub do ich poprawiania. Użytkownik jest także uprawniony do żądania usunięcia przez Administratora jego danych osobowych.
 6. Administrator nie sprzedaje, nie rozpowszechnia i nie przekazuje danych osobowych podmiotom, które nie są podwykonawcami Administratora. Administrator umożliwia dostęp do danych osobowych Użytkownika podwykonawcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług przez Administratora.

§3. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

§4. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  a) konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  a) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;
  b) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA.
 3. Serwis korzysta z wtyczki społecznościowej (ang. Social Plugins) portalu społecznościowego Facebook.com, zarządzanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki są oznaczone logo portalu, jego ikoną lub też dodatkiem „Facebook Social Plugin”. W przypadku uruchomienia przez Użytkownika Serwisu zawierającego taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika utworzy bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Zawartość wtyczki zostaje przez portal Facebook.com bezpośrednio przekazana do przeglądarki Użytkownika i przez nią włączona w stronę internetową. Administrator nie ma w tym zakresie żadnego wpływu na rozmiar danych, które Facebook pobiera za pomocą tej wtyczki. Poprzez włączenie wtyczki Facebook, Administrator otrzymuje jedynie informację, że użytkownik uruchomił odpowiednią stronę internetową tej odsłony. Jeśli dodatkowo Użytkownik jest zalogowany na portalu Facebook, to Administrator może przyporządkować jego wizyty kontu na Facebooku. Jeśli członkowie Facebooka nie chcą, by portal ten kojarzył zgromadzone dane Użytkownika, muszą się wylogować przed wizytą w Serwisie. Informacji na temat celu i zasięgu pozyskiwania danych przez Facebook oraz zakresu ich przetwarzania i użytkowania, jak również praw i możliwości ustawień ochrony prywatności znajduje się w dokumentacji dotyczącej polityki prywatności serwisu Facebook.
 4. Jeżeli Użytkownik posiada konto na Facebook, może zalogować się w Serwisie przy użyciu swojego loginu i hasła z Facebook. W tym celu Administrator pobiera informacje wymagane do wzięcia udziału w konkursie How Tou Tie / akcji Dare to z profilu Użytkownika na Facebook. Aby umożliwić obsługę tej funkcji, przeglądarka Użytkownika pobierze skrypt z Facebook podczas pierwszej wizyty Użytkownika w Serwisie. W tym momencie Facebook może dowiedzieć się o wizycie Użytkownika w Serwisie. Jeżeli Użytkownik skorzysta z opcji „Zaloguj się przez Facebooka” dostępnej w Serwisie, Facebook udostępni Administratorowi niektóre informacje o Użytkowniku. W związku z tym, konieczne jest potwierdzenie na Facebook, że zarówno informacje profilowe (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, wiek, płeć, język, narodowość i inne informacje publiczne), lista znajomych jak i adres email, z którego Użytkownik korzysta na portalu Facebook, zostaną przekazane Administratorowi przez Facebook. Możliwość konfiguracji opcji „Zaloguj się przez Facebook” jest bardzo ograniczona, w związku z czym Administrator nie może ograniczyć zakresu danych przekazywanych Administratorowi przez Facebook. Administrator zapisuje jednak tylko te informacje, które są konieczne do udziału w konkursie How You Tie / akcji Dare to lub innych konkursach organizowanych za pośrednictwem Serwisu.

§5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. §6. Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

§6. Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies

Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.